Móc serbskich słow: Kósyk jo jim wutšobu gnuł

Von Gregor Wieczorek Mittwoch, 05. Dezember 2018
Till Wojto spiwa solo baseń „Wšuźi stwórby“, Esther Budyšynojc jogo pśewóźujo na cello. Fośe. G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. Jano rědko móžomy źinsajšny źeń dožywiś take cysto serbske tšojenja, źož serbska rěc zaznějo wótnowotki ze swójeju pśinaroźoneju witalnosću z něgajšego casa. Grono jo tudy wót togo Kósykowego wótpołdnja pětk pśed dwěma tyźenjoma w Měsćańskem muzeju, organizěrowanego wót Spěchowańskego towaristwa za Serbski muzej. To jo južo jich tśeśe take tšojenje – pó wopomnjeńskem zarědowanju k cesći historikarja dr. Frido Mětška 2016 a mósćańskego ceptarja Hanza Hühnchena łoni.

Głownu źělbu na raźenju togo literarno-muzikaliskego wjacora matej tej dwa znajarja Kósykowego twórjenja: Pětš Janaš, kótaryž jo program zestajał a teksty za njen zwuběrał (sam pak njejo pódla był), a prof. Roland Marti, ak jo ten wjacor chytśe moderěrował. Wónej ga stej 25 lět źěłałej na cełkownem wudaśu Kósykowych spisow – a nawłos pśed jadnym lětom jo jeju źěło z wujźenim slědnego, 9. zwězka glucny kóńc namakało.

(1 Stimme)
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen