„Buźomy-li wšykne mudre, ga njebudu žedne konflikty nastaś“

Von Gregor Wieczorek Mittwoch, 05. Dezember 2018
Heiko Kozel, jaden wót 24 wótpósłanych Serbskego sejma. Foto: G.W.

Heiko Kozel ma mjazy wótpósłanymi Serbskego sejma nejwětše parlamentariske nazgónjenje ako politikaŕ a wótpósłany Lěwice we sakskem parlamenśe. Jo-li Serbski sejm něnto „demokratiski wuzwólone zastupnistwo Serbskego luda“? Gregor Wieczorek jo se z nim rozgranjał.

Kněz Kozel, ja se dopomnjeju na Wašo grono, ak sćo źaržali na pósejźenju zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny 2012 w Wórjejcach, źož su wobzamknuli, až njebudu sejm twariś, ale budu Domowinu ako towaristwo mócowaś. Wy sćo tencas warnowali a pšosyli, aby sebje dalej wšykne móžnosći wótwórjone wóstajili: „Gaž buźośo model korporacije zjawnego pšawa wótpokazaś, ga změjo iniciatiwa [za Serbski sejm] problemy, a ja mam tšach, až take cynjenje móžo k rozšćěpjenju serbskego ludu wjasć“. Zwězkowe pśedsedaŕstwo njejo na was pósłuchało. Něnto wy sćo sami kandiděrowali za sejm a wordowali wuzwólone. Chto zastupujo něnto serbski lud? Jo-li lud rozšćepjony a nastanu něnto konflikty mjazy Serbami?

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen