Su gjarde na swóje wugbanja

Von Gregor Wieczorek Mittwoch, 09. Januar 2019
Jadnab 130 luźi jo pśišło na woklapnicu do Serbskego dwóra. Foto: G. W.

Z Dešna/Dissen. Dešno jo łoni dwójcy wordowało krajny mejstaŕ: jaden raz we wuběźowanju Naša wjas ma pśichod a drugi raz we akciji Rěcam pśichylona komuna – Serbska rěc jo žywa. Na woklapnicy sobotu w Serbskem dwórje jo gmejnska rada gromaźe z tymi 130 zgromaźonymi wobydlarjami se pokazała gjarda na take wugbanje.

Wobydlarje su wiźeli profesionelny film, z kótarymž gmejna Dešno-Strjažow jo se pśepokazała pśed jury krajnego wuběźowanja Naša wjas ma pśichod. Šołta jo wulicował, kaka dłujka droga jo to była, nježlic su ten cesny titel dobyli. Dešno ga južo 1997 prědny raz se na tom wuběźowanju wobźěliło. Ale akle něnto, pśez zgromadne wugbanje wjelikego źěla wejsanarjow, su swój cel dostali.

We filmje su pokazali źiśownju Wichtelland, ako jo nastała z priwatneje iniciatiwy, renaturěrowanu stronu w nadrěkach, derje wótwardowany kjarchob z někotarymi serbskimi kamjenjami na rowach, swěźenje kaž zapust a kokot, a Bałcaric pjac, źož na swěźenjach pjaku zgromadnje tykańce.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen