Z nagronowu do nowego lěta Woidkego a Kretschmera

Von Stefanie Krawcojc Mittwoch, 09. Januar 2019

Pódstupim/Drježdźany. Až kanclaŕ abo kanclarka Nimskeje źaržy nagrono do nowego lěta, jo wjelesym znate. Ale teke ministarske prezidenty zwězkowych krajow spominaju zachadne lěto a glědaju do pśichoda. Tak sćo mógali se woglědaś teke nagronje Dietmara Woidkego a Michaela Kretschmera na telewizijnyma sćelakoma rbb a mdr. Co stej groniłej – jo to grono było wót Łužyce abo wót Serbow?

Bramborski ministarski prezident Woidke jo (mjazy drugimi) chwalił, až w Bramborskej tuchylu jo jano wjelgin mało luźi bźeze źěła. Wón měni teke, až źiśownje a šule w našom zwězkowem kraju su tak derje wugótowane ako žednje do togo. K Łužycy jo wón gronił (w nimskej rěcy): „Nam wšyknym jo jasne: Buźomy dalej hyś, což nastupa wótstupowanje wót brunice, a jaden źeń buźomy jo dokóńcowaś – teke, dokulaž šćit klimy jo notny, to se njamóžo prěś. Rownocasnje ale muse nowe źěłowe města nastaś, ako su derje zapłaśone. Mócna Bramborska trjeba mócnu Łužycu.“

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen