Spiwy, ako su nagrawali „za čěskimi horami“

Von Stefanie Krawcojc Mittwoch, 09. Januar 2019

Južo cesto su byli gósć na dudakowem festiwalu w Slěpem a festiwalu „Łužyca“, česka muzikowa kupka „Lidová muzika z Chrástu“. Chrast, to jo wjaska pla Plzeňa/Pilsen. Ako sami pišu na swójom homepage (tam to teke stoj w górnoserbskej rěcy), su wóni źinsa jadnučka folklorna kupka w Čěskej, kótaraž pšawidłownje serbske ludowe spiwy grajo a wó Łužycy a Serbach wulicujo. Konsekwentnje dosć su te stawne dwanasćo gercow teje trupy něnto wugótowali cd „Za čěskimi horami“. 28 spiwow jo nagranych, pla kuždego stoj, z kakeje jsy pochada. Nic dolnoserbskego njejo pódla, ale wjele we slěpjańskej rěcy. Jaden jo z Miłoraza, styri ze Slěpego, tśi z Trjebina a jadna z Nowego Města. Dalej su styri z Kulowa, dwě z Łaza, a jadna z Ralbic, Rakec, Minakała, Mortkow, Wólšinki a Njeznarjow. Dwě spiwje dopomnjejotej na wótbagrowanej jsy Kołpin a Ratsku. Te, ako su wuzwólili štucki, su měli wjeliku wutšobu za slěpjańske strony, a ten kradu nowy slěpjański spiwnik „Daj mi jeno jajko“ jo jim wažne žredło było.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen