Dešno wójujo za swój muzej

Von Ines Neumannojc Donnerstag, 07. Februar 2019
Muzej w Dešnje ma wšake pórucenja, na pśikład Stary lud, a jo južo na milion luźi pśez muzej wjadł. Kužde lěto pśiźo tam 12.000 luźi. To zwónoźiju jano pśez to, až cesnoamtski późěl tamnego źěła jo wjelgin wusoki. Maju ga pód smužku jano dwě źěłowej městnje. Foto: M. Helbig

Z Dešna/Dissen. 31. januara jo była w dešańskem muzeumje kradu napněta atmosfera. Na to pósejźenje gmejnskich zastupnikow ga jo pśichwatała kopica gósćow, aby diskutěrowali wó pśichoźe tamnego muzeuma. Bórkojski amt ga kšuśe grozy z tym, až njekśě wěcej financěrowaś personalne město za Babett Zenkerowu. Jadna se wó pśisamem 45.000 euro.

Na tom wobradowanju slědny tyźeń stwórtk w muzeumje z wokoło 30 luźimi jo gronił dešański šołta Fred Kaiser, až to njamógu wurownaś. Zapłaśiju ze swójogo gmejnskego etata južo wjele pśidatnych pjenjez. Dešno płaśi južo něnto nejžwětšy źěl kostow za ten muzej. To groni: 65.000 euro.

Šołta jo dalej měnił, až by musali jěsnej abo pózdźej personal reducěrowaś za muzej. Gmejnske zastupniki su toś jadnogłosnje wobzamknuli, až njebudu ten płaśonk pśiwześ a až rezerwěruju 10.000 euro za ten pad, až trjebaju rěcnika abo muse za proces płaśiś. Su z tym signalizěrowali pśibytnym zastupnikam amtskego zastojnstwa Bórkowy, až budu ze wšyknymi mócami wójowaś za swój muzej.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen