Młoźina organizěrujo tudy wšo sama

Von Gerog Zielonkowski Donnerstag, 07. Februar 2019
Zapust w Rogoznje. Lětosa jo se na njom wobźěliło 20 pórow. Źeń pjerwjej, pśi camprowanju jo było wjedro hyšći wjelgin njegódne. Fota: G. Z.

Z Rogozna/Willmersdorf. Młoźina jo tudy kóńc pśedslědnego tyźenja swěśiła zapust. Sobotu su camprowali pśi psowem wjedrje. Te 40 młode luźe su weto wót zajtša až do wjacora ceły źeń łazyli wokoło. Jich škórnje su byli na tych mokšych drogach južo dopołudnja pśemokane. Ale: „Wóno jo se wupłaśiło“, su wjacor pśi reji we rogozańskem hotelu znate cynili!

Šym rědnjej jo było njeźelu, źož słyńcko se jo pokazało. 20 pórow jo se pśed hotelom zestupało k zgromadnej fotografiji. Šołtowka Anke Schulzowa jo chwaliła młoźinu. „Wu nas organizěrujo se zapust, móžoš groniś, sam wót se! Pśi drugich swěźenjach musy wejsna rada se staraś, ale młoźina cyni to sama“. Teke druge nałogi se tudy woplěwaju. To ma za jeje zdaśim z tym cyniś, až wjele młoźiny chójźi do serbskego gymnaziuma. Wóni su aktiwne we jsy, jich nazgónjenja ze šule pomogaju jim.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen