Su „brjazowego šołtu“ sobu wjadli

Von Angela Hanschke Donnerstag, 07. Februar 2019
Se wě su teke „Annemarie“ rejowali, hynac ga njamóžo byś. Foto: Angela Hanškowa

Z Rogowa/Neu-Horno. Póry zapustojskego pśeśěga su woglědarje tudy wobźiwowali zachadnu sobotu. Wót zeger 17:00 su ducy byli, a to južo 16. raz (pó pśeśěgnjenju jsy).

Prězy śěga su šli Rogojske šwikałkarje, jich jo nawjedowała Petra Schimtzowa z lyru. Za njeju stej pśišłej Schimtzojc Felia (5) a Anton Woitow-Salan (6) z „brjazowym šołtu“ (Birkenschulze), ako su wobwili z bantami. Z tym chóźyšćom su symboliski wumjatli zymu. Dogromady jo jich 13 pórow było, k tomu styri źiśece póry. Reje su wjacor byli w „Hornoer Krug“.

Wót zeger 14:00 su se źowća a žeńske woblekali w towarišnej jśpje. Pomagali su Sabine Siegertowa, Angela Napartowa, Petra Schimtzowa, Jutta Kneschkowa, Anita Richterowa, Ingrid Schulzowa a Gitti Klemmowa. Někotare su měli stare kóšule z familijowego składa, druge su se je wupóžycyli w Heincojc šlodarni . Lětosa su Lisa-Marie Naportowa, Niklas Guttke-Riese a jich nazgónita mentorka Saskia Schimtzowa organizěrowali zapust. Domowinska kupka jsy jo jich pódpěrowała .

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen