Lětosa su wustali wu Smolcyc

Von Georg Zielonkowski Donnerstag, 14. März 2019
Jubilejny zapust w Zaspach: Wjasoły ruš na Smolcyc dwórje. Foto: G. Z.

Ze Zaspow/Saspow. Kužde lěto gótuju zapustarje pśi pśeśěgu na poł droze dlejšu pawzu – to ga jo trjeba, pśeto Zaspy ga su dosć wjelika wjas. Pśecej jo jim Hilde Müschnerowa na dwór kazała. Lětosa pak su wustali na jsy, naprěki něgajšneje kjarcmy. „How jo bydliła Marlies Smolcyna (Schmolka), ak jo wjele lět se starała wó serbsku drastwu. Łoni jo wóna wumrěła, a my smy na łońskem zapusće ju wucesćili ze śicheju minutu. Ale to žywjenje bula se dalej, a dla tog su Smolcyc ako źěk za to łońske wucesćenje zapustarjam lětosa na swój dwór kazali. How sajźijo tykańc a kafej! Muzika grajo a my rejujomy“, jo nam wulicowała Hilde Müschnerowa, dla swójich rědnych idejow we jsy ako „źiwa Hilda“ pomjenjona. K jeje młodšym idejam słuša „zaspicki mark starych wěcow“, ako wót lěta 2015 se kužde lěto organizěrujo.

Na lětosnem, 175. zapusće jo se wobźěliło 74 pórow. Wósym žeńskich jo měło tu naglědnu lapu na głowje. Dwóje gercy su se starali wó wjasołu atmosferu. Prědku su šli 12 źiśi, źowćka we serbskej drastwje.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen