Wjas z dłujkeju historiju se minjo, k lubu tym, ako kśě wěste źěło měś

Von Andreas Kirschke Donnerstag, 14. März 2019
Tofla k historiji Miłoraza buźo sama skóro se minuś. Miłoraz jo za znankstwom pisnych dokumentow nanejmjenjej 483 lět stary. Foto: A. Kirschke

Z Trjebina/Trebendorf pla Slěpego. Miłoraz jo ta slědna wjas w Sakskej, ako buźo se wótbagrowaś. Na jaden part wobzamknjo pśesedlenje tu wobuznu, wjele lět trajucu njewěstosć wobydlari, na drugi part pak buźo to weto twarda cezura, tak ako za miłoraske wobydlarje, tak teke za cełu trjebinsku gmejnu. To jo srjodu tyźeń gronił trjebinski šołta Waldemar Locke (CDU) z Miłoraza (Miłoraz słuša k trjebinskej gmejnje) na wobradowanju gmejnskeje rady. „Stakim minjo se wjas z wjele hundert lět stareju historiju, z historiskeju najsu, ze swójeju wizu žywjenja a ze swójim twardym zakórjenjenim we domacnej zemi. To wobzamknjenje stanjo se tym k lubu, kenž su póžedali za wěstymi źěłowymi městami we brunicowem górnistwje.“

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen