Diese Seite drucken

Krotko z Dešna

Gmejnska rada buźo ten tyźeń rozsuźiś

Von Nowy Casnik Donnerstag, 11. April 2019

Dešańska gmejnska rada njejo doněnta rozsuźiła, lěc budu na bórkojski amt pjenjeze za źěłowe městno w dešańskem muzeumje pśepokazaś. Wó tom ga jo se w slědnych mjasecach wjadła wjelika zwada. Amtski wuběrk bórkojskego amta ga pomina, aby Dešno za to źěłowe městno w muzeumje płaśiło. Ale to źěłowe dogrono jo z amtom; dla tog musy amt to teke płaśiś.

Južo pśed dwěma tyźenjoma jo se gmejnska rada zmakała a wó tom powědała. Ale dwa zastupnika gremiuma stej rowno pśišłej z dowola a njejstej se cułej derje pśigótowanej. Dla tog su pśesunuli to rozsuźenje a pósejźenje na ten tyźeń.

Stary lud zasej ze zajmnym programom

Srjejźowěkowa muzika, workshop archeologije, trajdy-mlaśe a klěba- pjacenje, gótowanje gjarncow a palenje wognja – to a wjele wěcej póbituju lětosa zasej kupkam w sedlišću Stary lud. Regularnje wótcynjone jo wóno wót 5. maja. Wót srjejź maja budu wjeźenja pśez Stary lud, a to pśecej srjodu wót zeger 11:00 do 14:00. Srjejźowěkowy swěźeń buźo 25./26. maja. Wót junija do oktobra móžośo tam sami butru źěłaś a ju teke wopytaś. To źo pśecej na stwórtkach wót zeger 11:00 do 14:00.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten