W Turjeju kśě stronine mjenja na tofle spóraś

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 16. Mai 2019

Z Turjeja/Tauer. Šołtowka Karin Kalawcyna ma wótglědanje, mjenja pólow, łukow, górow a drugich flakow we jsy na tofle spóraś a je stakim pśed zabyśim wuchowaś. Wóna jo prědk jatš kazała staršym rolnikarjam dla teje wěcy na zmakanje do gmejnskeje wjaže. Pśišli su pěśo bury, mjazy nimi jaden wejsanaŕ, ako serbski powěda a z casami chójźi na serbsku namšu. Šołtowka jo pśinjasła knigły Stronie mjenja Chóśebuskego wobcerjenja z pjera fararja Šwjele sobu, źož su teke turjańske mjenja zezběrane. A wóni su je pó rědu pśejšli a glědali, lěc su jim znate. Na bliźe su měli kórtu turjańskich gruntow, źož su pytali a pópisali flaki, kótarež te mjenja maju.

Kraj, Jazminy, Stupnik, Kamjenice, Glinica, Tśi Łužki, Wótšow ‒ to su jano někotare wót wěcej ako 20 mjenjow, ak su jim byli znate. Rownož te dowěrniki za wětšy źěł serbku rěc wěcej njeznaju, su wóni se wjelich mjenjow dopomnjeli. Teke šołtowka sama jo wót nana a mamy wjele zasłyšała , a wóna jo se aktiwnje na tom rozgronje wobźěliła.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen