Sakska statna kanclaja změjo łužyskej wótnožce

Von Stefanie Krautz Donnerstag, 16. Mai 2019
Z Běłeje Wódy/Weißwasser. W Pódstupimje diskutěruju, kake amty abo ministaŕstwo dej śěgnuś z głownego města do mjeńšych městow w kraju. Tak teke jo w Sakskej. Tam su dnja 29. apryla wobzamknuli, až statna kanclaja změjo w pśiducych tyźenjach wótnožce we Łužycy. Jadna buźo we Wórjejcach a jadna w Běłej Wóźe, jo pisała Lausitzer Rundschau. Pśicyna jo, až Sakska co wótstup wót wužywanje brunice a strukturnu změnu intensiwnje pśewóźowaś we Łužycy. Ako radio Lausitz pišo na swójich internetowych bokach, su na tom dnju w Běłej Wóźe wušej togo wobzamknuli „swěśakowe projekty“ (Leuchtturmprojekte) za Górnu Łužycu. K tomu słušaju w prědnem rěźe napšawy na pólu infrastruktury, ako elektrificěrowanje zeleznicoweju cerowu Zgórjelc– Drježdźany a Zgórjelc–Chóśebuz. Dalej kśě wutwariś awtodrogu A 4 ze šesćimi cerami až do pólskeje granice a jadnu spěšnu drogu wót A 4 pla Wósporka (Weißenberg) až k A 15 pśi Chóśebuzu. Dalej buźo projekt, źož budu testowaś dwě 5-testowej póli we Wórjejcach a Wjelcej. Wušej togo jo planowane, jaden nimsko-pólski slěźaŕski institut w Zgórjelcu załožyś.
(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen