Česke pśijaśele pódpěraju našo wójowanje za serbsku wucbu

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 22. měrc 2017
Cłonka českego Towaristwa pśijaśelow Serbow SPL su pśepódali sobotu, 11. měrca, lisćiny z 43 pódpismami za serbsku wucbu w Dolnej Łužycy. Wótpšawa: Radek Čermák a Antonín Křiž pśepódawatej lisćiny pśedsedarjeju Domowiny Dawidoju Statnikoju a jadnarjeju Domowiny Markoju Kowarjeju. Foto: M. Bulank
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś