Raźony swěźeń jubileja

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 22. měrc 2017
20. zapust nowego licenja su měli 11. měrca w Husu. Pódla 60 pórow młoźiny a wóženjonych (woblekarka Sabine Heroldojc njejo šafnuła na kupcyne fota) su pśidatnje źiśi w swěźeńskej drastwje sobu swěśili. Prězy na pšawem boce stej woblaconej ako serbskej starce Bettina Freitagowa (nalěwo) a Carmen Šadowa (Schadow). Wónej stej ten wjeliki swěźeń wót boka towaristwa „Mauster Frauenpower“ sobu organizěrowałej. Młoźinski šef Moric Golc (Golz) a jogo zastupnik Martin Šomber (Schomber) stej glucnej, až stej měłej taku dobru pódpěru. Sabine Heroldojc a Marion Knorowa, wobej z Husa, stej nanejmjenjej 15 žeńskich woblakłej. Foto: F. Knorr
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś