Tema teke: TV Łužyca a ansambel

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 22. měrc 2017

Turjej/Tauer. Na zgromaźinje župy Dolna Łužyca pětk tyźeń jo Babett Zenkerowa, wacej znata ako wjednica dešańskego muzeja, wulicowała wót swójogo źěła ako zastupnica Domowiny w roz­gło­so­wej raźe rbb. Mjazy drugim jo wóna pomogała, až ideja, magacin „Łužyca“ na dopołdnjejšy cas suw­nuś, njejo se wuwjadła. Teke pśikrotcenjeju pjenjez za serbske studijo rbb jo pśemógała zadoraś. Wóna jo reagěrowała, gaž njepšawje rešeršěrowane pśinoski wó Serbach su se pokazali. Teke to, až wšake pśinoski za TV „Łužyca“ su se we nimskej rěcy synchronizěrowali a budu se teke nimskemu publikumoju pokazaś (na pśikład telewizijna pójsynoga z Anju Kochojc), słuša k jeje wuspěcham.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś