Pśipłaśonk z Pódstupima

Awtor: Horst Adam srjoda, 22. měrc 2017
Ducy z kólasom mjazy Wjerbnom a Brjazynu. Foto: Michael Helbig

Głownje w lětach 1996 do 2000 su twarili w Bramborskej wjele, wjele nowych sćažkow za kólasowanje. We wokrejsu Sprjewja-Nysa su take sćažki dogromady wušej 500 kilomejtari dłujke. To nic jano te, ako su nadregionalne, to groni take, ako wjedu hyšći dalej do drugich stron Dolneje a teke Górneje Łužyce (Fernradwege). To su na pśikład te, pó kótarychž mógu luźe kólasowaś w Błotach, pśi Sprjewi abo pśi Nysy. Wjele, wjele towzynt luźi jězdźi kužde lěto na tych drogach, mjazy nimi wjele turistow a dowolarjow z cełeje Nimskeje a z drugich krajow, na pśikład z Hollandskeje, ako to kólasowanje we Łužycy pśez gólu a łuki wjelgin lubuju. Jano w Bórkowach su łoni licyli wokoło 310.000 kólasarjow.

Mjaztym pak jo nejwušy cas, až se te sćažki wuporěźaju, do rěcha spóraju abo teke modernizěruju. Dotychměst pak njejo było jasne, chto to zapłaśiś musy, te komuny abo něchten drugi. Něnto jo bramborske kněžarstwo rozsuźiło, až wóno pśewzejo wětšy źěl kostow, a to za nadregionalne sćažki. To by teke płaśiło za „serbsku sćažku“ a za „górkowu sćažku“. Dogromady 40 mio euro budu až do lěta 2020 za to wudaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś