„Ja cu za mój serbski lud něco dobrego wugbaś“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 22. měrc 2017
Pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik. , Domowina Foto: Clemens Škoda

Głownoatmski pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik buźo sobotu na głownej zgro­maźinje Domowiny w Wó­rjejcach na­spjet za ten amt kandiděrowaś. Kak wón glěda na swójo źěło we zajźonej legislaturnej perioźe? Kake wótmyslenja ma we nowej? Co jogo wjaseli, co wobśěžkujo, co jo se raźiło a co nic?

Nowy Casnik: Kněz Statnik, we tom wokognuśu, ako se rozgranjamej, tyźeń pśed zgromaźinu, sćo Wy ten jaden samy kandidat za amt pśedsedarja Domowiny. Mógu se hyšći dalšne kandidaty pśizjawiś?

Dawid Statnik: Towaristwa a župy maju kuždy cas tu móžnosć, dalšne kandidaty naraźiś. Až do zgromaźiny, a samo hyšći na zgromaźinje.

Póglědajmej slědk do slědneje periody. Co su byli za Was głowne temy – co jo Wam nejwětšu starosć napórało a co wjasele. Co sćo pśemógli wugbaś?

Za mnjo jo wažne, což som gronił pśed 6 lětami, ako som zachopił: až cu moderator byś. Naźejam se toś, až som towaristwa a župy pód kšywom Domowiny gromadu wjadł. K wuspěcham słuša pśenowjenje programa, kótaryž smy stajili pód motto Zagronitosć, wótwórjonosć, zwězanosć.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś