Krotko wot zgromaźiny

Dolnołužyska župa ma 2380 cłonkow

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 22. měrc 2017

Tuchylu wobstoj Domowina w Dolnej Łužycy ze 41 Domowinskich kupkow a 24 towaristwow. Suma jich cłonkow wunjaso nagromadu 2380. Pšawa licba cłonow Domowiny jo pitśku niša, pśeto někotare luźe su we tej statistice wěcej razow licone: gaž su cłonk wěcej ako jadnogo towaristwa abo kupki .

Dwě nowej towaristwje stej pśistupiłej Domowinje: towaristwo „Studnja“ (glej rozgrono z nimi dołojce) a towaristwo „Dolnoserbski sekstet“ z pśedsedarku Katju Donatojc. Ten źowćowy ansambel ga njejo nowy, jen jo załožyła Maria Elikowska-Winklerowa a wóni su južo dłujko aktiwne (su mjazy drugim wudali CD, spiwaju kužde lěto na gódownej namšy w Serbskej cerkwi w měsće). Doněnta pak njejsu měli status towaristwa.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś