Krähe junior pśewzejo gójcowu praksu w Žylowje

Awtor: Georg Zielonkowski srjoda, 19. apryl 2017
Ako symboliski štaflowy kij pśepódajo Ingrid Krähe swójomu synoju Mathiasoju stroboskop. Foto: Georg Zielonkowski

Pó motu „Mjenja wóstanu – wósoby se změniju“ jo powšykna a domacna gójcowka dr. Ingrid Krähe kóńc měrca šła na wuměńk, Pó wušej 40 lětach jeje słužby zabjerjo něnt syn Mathias městno w žylojskej gójcowej praksy. Wón wjeźo ju dalej gromaźe z teamom chórobnych sotšow. „Kněni duchtorka“ jo była pśez wjele, wjele lět jadna instutucija w Žylowje, źinsajšnem źělu města Chóśebuz. Ako jo how 1977 zachopiła duchtariś, njejo było wěste, lěc dłujko wóstanjo. Wóna a jeje cłowjek stej póchadałej z Jüterboga a njejstej se nejpjerwjej derjej cułej we tej skerjej zaspanej gmejnje. Bernd Krähe se mysli slědk: „Mej drje teke njepśiźomej ze swětowego města, ale to žywjenje tudy we jsy jo se bejnje roze-znawało wót naju doněntejšnego žywjenja. Tegdy jo w Žylowje bydliło tšochu wěcej ako 1000 luźi.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś