Sy ty ako konsument wót „Klosterfrau Melissengeist“ juž alkoholikaŕ?

Awtor: Georg Zielonkowski srjoda, 19. apryl 2017
Gerhard Gräbig. Foto: G. Z.

Awtor Gerhard Gräbig jo ze swójimi tekstami a basnjami pśewóźował žywjenje Ingrid Krähe w Žylowje. Dopomnjeśa źinsa 82lětnego segaju až k priwatnym zmakanjam z duchtarku. Gräbig jo we jsy znaty ako „poet“ a lajski wuměłc a ako taki jo wjelgin woblubowany. Ale teke wón musy w pśichoźe swójich lubowanych „awdiencow“ pla medicinarki se zbyś, dla togo až jo se wóna dała na wuměńk. Swóje dopomnjeśa pak njamóžo jomu nicht weześ...

Kněz Gräbig, Wy sćo derje na cajku a njedejśo tak cesto hyś gójcoju. Weto pśiźo Wam rozžognowanje z duchtarku śěžko, dla cogo?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś