Sedleński rum: „To jo śěžko wobydlarjam rozkłasć“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 14. junij 2017

Chóśebuz/Cottbus. Na politiske rozgrono jo pětk wjacor do Serbskego domu kazała Iris Schülzke z města Schlieben, wótpósłana frakcije Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen (BVB) – freie Wähler w bramborskem parlamenśe. BVB jo zwěstk iniciatiwow a njepartajskich wuzwólowari, ak su w komunach na wšakich pólach aktiwne. Wóni maju w bramborskem parlamenśe tśoch wótpósłanych.

Na rozgronje stej se wobźěliłej pśedsedaŕ Serbskeje rady Torsten Mak a šef Domowinskego běrowa w Chóśebuzu Marcus Końcaŕ, wušej togo nimske luźe z města a z pódpołdnjoweje Bramborskeje, pśiwisniki abo cłonki zwěstka BVB.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś