Nowosći z města

W měsće wěcej pólskich turistow

Awtor: Horst Adam srjoda, 14. junij 2017

Łoni su wuwitali w měsće wokoło 800 kupkow z turistami z něźi 31.000 luźimi. Mjazy nimi jo było wušej 50 kupkow ze susedneje Pólskeje a jich licba dalej pśiběra. 160 raz su slědne lěto wjadli turistow a gósći pó měsće a pśi tom su wóni teke wšake zgónili wó Serbach a wó serbskem žywjenju w měsće.

Měsćańske „jsy“ sobu gótuju

Nic jano we wokrejsach Dolneje Łužyce se jsy a wjaski wobźěliju pśi wuběźowanju „Naša wjas ma pśichod“. Teke něgajšne samostatne jsy na kšomje města, ako su něnt městoju pśibite, sobu gótuju a wó prědne městna a dobyśe wójuju. Za lětosne take wuběźowanje su se pśipowěźeli mjazy drugim Rogozno, Kórjeń, Škódow, Depsk a Šlichow. Tej slědnej měsćańskej źěla stej južo zapódałej na měsćańske zastojnstwo swóje pódłožki. Na swójom pósejźenju w nowembrje co pón měsćański parlament nej-lěpšych pócesćiś. Žarjabnica Sprjewja-Nysa to wšo pódpěrujo.

W młodowni raźi pśenocuju

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś