Erika Jahnowa jo swěśiła 85. narodny źeń

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 12. julij 2017

Dešno/Dissen. Erika Jahnowa, serbska ceptarka na wuměńku, iniciatorka dešańskego muzeja a awtorka wulicowańkow a basnickow za źiśi, jo pónjeźele tyźeń swěśiła w kjarcmje Serbski dwór swój 85. narodny źeń. Gratulěrowat stej pśišłej mjazy drugim šef běrowa dolnołužyskeje Domowiny Marcus Końcaŕ a šołta dešańsko-strjažojskeje gmejny Fred Kaiser. Spiwaŕ Gerald Schön jo zespiwał mjazy drugim spiwanje Mója lubosć jo seń, ak jubilarka wjelgin lubo ma, Frank Kosyk jo grał pśi tom na gitarje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś