Górnoserby su dobyli pó stśělanju jadnastkow

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 12. julij 2017
Serbski sport na sportnišću w Dešnje: To nowozałožone mustwo „Serbske koparje“ jo grało pśeśiwo Górnoserbam – to swójo prědne graśe su zejgrali 4 : 3 (akle pó stśělanju jadnastkow (Elfmeter)). Foto: Jörg Stephan
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś