Su namakali kjarchob z 15. stolěśa

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 12. julij 2017

Wótšow/Ostrow. We tej něgajšnej jsy, ak lažy jano 300 m pódpołdnjo wót měsćańskeje murje, su pśi pórěźanju drogi we bliskosći najsy (źinsa Wótšojske naměsto) namakali kjarchob z rowami z 15. do 18. stolěśa. Wejsanarje, kótarež su wordowali tudy zakopane, su powědali hyšći serbski.

Za powěsću wjednice archeologiskego wurywanja Catherine Korlußoweje su te rowy wjelgin měłko ryte. Južo poł mejtarja pód zemju namakaju se kósći a wšake wěcy, ak su wordowali tym wumarlikam do rowa połožone. Pśez to, až nowe reny za dešćowu wódu muse se hyšći dłymjej zaryś, budu archeologi te namakanki ze zemje wupóraś a do magacina we Wünsdorfje wuwjasć, źož budu kradu pśeglědane. Teke dalšne archeologiske pśespytowanja su notne. To źěło wugbaju sobuźěłaśerje Bramborskego amta za woplěwanje pomnikow a Archeologiskego krajnego muzeja.

Dla archeologiskich wurywanjow a wótpóranja stareje municije z casa 2. swětoweje wójny buźo to pórěźanje Wótšojskego naměsta pór mjasecow dlej traś nježli su zaprědka planowali. Kóńc twarskego źěła jo wótstarcony na nalěto 2018.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś