Jězdźi z „Jaskolicku“ kuždy źeń z Dubjego do Žylowa

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 12. julij 2017
Tabea Rauthojc z Dubjego gótujo wótkubłarski praktikum w žylojskej Witaj-źiśowni M ato Rizo. Foto: G. W.

Žylow/Sielow. W serbskej źiśowni Mato Rizo źěła južo někotare tyźenje nowa praktikantka. To jo 20lětna Tabea Rauthojc z Dubjego (Eichow). Wóna wuknjo we prědnem lěśe we Zentrumje za wušy schójźeńk (Oberstufenzentrum) w měsće na wótkubłarske (Ausbildung als Erzieher(in)). Tam ma teke serbsku wucbu, tśi wucbne štundy na tyźeń. Jeje wótkubłanje buźo traś tśi lěta, pótom buźo wuwucona wótkubłarka.

Praktikum w Žylowje jo jeje prědny – wóna dej we prědnem lěśe wósym tyźeni we praksy źěłaś. Pjerwjej jo gótowała dobrowólne socialne lěto we wjažy za duchnje zbrašone źiśi w měsće, źož hyšći źinsa, pódla šule a praktikuma, pór štundow na tyźeń źěła a na ten part sebje něco kapsnych pjenjez pśizasłužujo.

Tabea ma serbske kórjenje. Jeje staru mamu młogi naš lazowaŕ derje znajo: To jo wucabnica za fyziku a matematiku na wuměńku Jadwiga Krokorowa, ak jo pjerwjej ceptariła na Dolnoserbskem gymnaziumje. Tam jo teke Tabea wuknuła. Tu šulu jo wótzamknuła z fachoweju abituru.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś