Serbska rada: Nadalej wjelgin njespokojna dla kubłańskich póstajenjow

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 12. julij 2017

Pódstupim/Potsdam. 4. julija jo wobradowała w Pódstupimje Rada za nastupnosći Serbow. Nejwažnjejšy dypk jo był za serbsku radu, až kubłańske ministarstwo (MBJS) zasej „murjujo“. Rozmjej: Wóni kśě něnt pó nejmalsnjejšej droze pśe­tłocyś póstajenji za serbsku wucbu (SWSchulV) a za gymnazialny wušy schójźeńk (GOST). Serby njedeje byś zapśěgnjone, deje dostaś jano informaciju we septemberje. Ale pón dej byś wšykno južo póstajone, wliw (Einfluss) pón njedeje Serby móc wěcej wugbaś. Wobej póstajeni stej kradu wažnej za serbsku wucbu a abituru. Mózo na pśikład byś, až wugbaśowy kurs serbskeje rěcy na gymnaziumje njamóžo nadalej byś. Serbska rada jo dla tych wobstojnosćow kradu njespokojna.

Drugi njeglucny dypk jo, až njebuźo Luboraz w serbskem sedleńskem rumje. Serbska rada to wjelgin woblutujo. Wóna jo pódšmarnuła, až dej se tamna serbska wucba dalej pśewjasć a pódpěrowaś. Wót šulskego amta jo Michael Koch pśilubił, až budu tamnu serbsku wucba weto póbitowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś