Wobija se inicěrowanych wobrazow

Awtor: Alfons Wićaz srjoda, 12. julij 2017
Fotograf Jürgen Maćij. Foto: Maćij Bulank, Serbske Nowiny

We Łužycy a zwenka njeje chwale jogo ako luźa z facha na pólu fotografije a dokumentacije. Łoni w awgusće jo se wótwóri­ła wustajeńca Transformacija. Zgórjelc z jogo fotami we tamnem Bibliskem domje. Znaty direktor Zgórjelskich zběrkow za stawizny a kulturu dr. Jasper von Richthofen njejo pódermo pśi tej góźbje gronił: „Ja naglědam Jürgena Maćija ako dokumentarista Łužyce“. To grono jo wót Jürgena Maćija z Budyšyna

Jürgen Maćij z Budyšyna jo w Zgórjelcu pśedstajił swóje carnoběłe wobraze, ak jo zapópadnuł we casu wót 1980 do 1990 w Zgórjelcu na nimskem a pólskem boku granice, tencas hyšći ako amaterski fotograf. Toś tym wobrazam jo něnto ako profi-fotograf napśeśiwo stajił źinsajšne, barwojte fotografije tych samych fotomotiwow.

*

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś