W něgajšnej trafo-staciji budu njedopyrje bydliś

Awtor: Jost Schmidtchen srjoda, 12. julij 2017
Zastupnik koncerna Peter Kempe pśepowdawa to pśiduce njedopyrjowe wobydlenje Wielandoju Böttgeroju z grodkojskego NABU. Foto: Jost Schmidtchen

Z Lěšćow pla Grodka/Hornow. Koncern Mitnetz Strom z Kabelsketala pla Halle librujo elektricu mjazy drugim do jsow na pódzajtšnem boce Grodka. Teke wjas Lešće/Hornow słuša k jich wóteběrarjam. Tudy su pśed pór tyźenjami pśepowdali staru a njetrjebanu trafo-staciju grodkojskemu NABU. How budu wótněnta bydliś njedopyrje.

Koncern jo we slědnych mjasecach elektriske nadzemske pśewódy (Leitungen) a sćažory wóttwarił a je z kablami we zejmi narownał. Z tym tśi pjerwjejšne trafo-stacije se wěcej njepótrjebaju: w Błobošojcach (Bloischdorf), Prašyjcy (Schönheide) a něnto teke w Lěšćach. Wóni wšykne su se pśepowdali zwěstkoju za woplěwanje natury NABU, wótźělenje w Grodku.

To se maka z filozofiju librowarja elektrice. „My se južo dłujko angažěrujomy za woplěwanje ptaškow“, jo groniła casnikarska powědarka koncerna Evelyn Zarubowa pśi pśepowdaśu lěsćańskego trafo-chromcyka. Koncern twari gnězda a kašćiki za rubjažne ptaški kaž sokoły (Falken) abo rěcne jerjeły (Fischadler) a pomoga pśi „wobryckowanju“ młodych bóśonow. To zgromadne źěło spěchujo wjelgin derje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś