Su pśechwatali Manfreda Nickela ku 75. burstakoju

Awtor: Martina Arlt srjoda, 14. februar 2018
Dawid Statnik, pśedsedaŕ Domowiny, jo pócesćił Manfreda Nickela ze slobranym pjenjezom ze „Serbskim měchawarjom“. Foto: Martina Arlt
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś