Mało pórow, ale dobre wjedro a dobra mysl

Awtor: Silvio Schmoger srjoda, 14. februar 2018
Smogorjojska młoźina pśi zapusće – wjedro jo było jim pśijazne. Foto: Silvio Smogoŕ

Ze Smogorjowa/Schmogrow. Hejnak by na njebju pśešaltowali na dobre wjedro – hynac ako te druge dny, gaž jo pśi camprowanju pokazała zyma hyšći raz swójo pochmurne a děšćowate woblico – pśi rědnem słyńcu jo swěśiła Smogorjojska młoźina njeźelu, 4. februara swój wobwěsćony 143. zapust.

Wócywidnje jo se młoźinje raźiło, zymu wugnaś z muziku, rejami a pisanymi kostimami. Tu njeźelu něnt su se źowća pokazali w swójich rědnych serbskich drastwach a gólcy su se teke wufajnowali ze šamnymi woblakami a ze zapustojskim štrusom na kłobyku.

Tom Siegert jo wuwitał bejnu licbu gósćow w serbskej a Emy Bramer w nimskej rěcy. Pśi tom jo šefowka młoźiny małkeje wjaski wuzwignuła wóznam zapusta za wejsne žywjenje a zagronitosć młoźiny za dalejwobstaśe teje stareje tradiciji.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś