PŠAŠATA RĚPA

Gaž ptaški swajźbuju we źiśownjach

Awtor: Katja Schmidt srjoda, 14. februar 2018
Tak luštnje su swěśili „janšojske ptaški“ ptaškowu swajźbu. Foto: K. Š. Foto: Villa Kunterbunt

Tśi-peśi kra-kra – ptaškowa swajźba w Janšojcach

Dnja 25. januara jo było tak daloko: gósći su pjeršate cakali na njewjesćinki pórik Hanna a Tobias. Ale nježli až wjeliki źeń jo był, su pśedšularje źiśownje „Lutki“ z Janšojc wjele zepśigótowali. Tak su se zaběrali z pšašanim, kake ptaški su wóstali how w zymje. A chto dej njewjesta abo nawóžeń byś? Za to su se wuzwólili góleśi, ako stej se wósebnje pśi pśigótowanjach napinałej. Wšykne źiśi su zgótowali rule z futerom za ptaški a su je na bomy powjesyli. Su wupytali a nawuknuli spiwy a su baslili pśepšosenja za swajźbu. Vivien jo se něco wósebnego wumysliła: wóna jo natwariła mału a wjeliku ptaškarnju. Wobej stej wurědniłej garderobu we wobcerku pśedšularjow. Starjejšym su źiśi pokazali, co wóni stwórili su.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś