Zjawne słyšanje w českem senaśe k serbskim temam

Awtor: Miloš Malec srjoda, 14. měrc 2018
Dr. Beata Brězanowa, wjednica Rěcnego centruma Witaj, (srjejźi) pśed-stajijo serbske zakładne šulstwo. Foto: M. Maleš

Wałtoru 27. februara jo se w českem senaśe w Praze wótměło zjawne słyšanje, pósćone serbskim nastupnosćam.

Słyšanje jo pśigótował wuběrk za kubłanje, wědomnosć, cłowjeske pšawa a peticije a stawna komisija senata za krajany we wukraju (Česki stat dawa łužyskim Serbam status krajanow, lěcrownož njejsu Čechy). Teke towaristwo pśijaśelow Łužyce jo pśipomagało. Senator Jaromír Jermář, znaty pśijaśel Serbow, jo słyšanje nawjedował a jo měł tu głownu zasłužbu na tom, až jo se to zarědowanje wótměło. Wobźělili su se dalšne senatory, jaden eurowótpósłany, generalny konsul Českeje republiki w Sakskej, zastupniki ministarstwow za kubłanje, wukraj a góspodarstwo. Słyšanje jo było zjawne, togodla jo teke kopica dalšnych zajmcow za Łužycu a serbske nastupnosći była pódla. Wobźělenje wótpokazał jo zastupnik koncerna EPH.

W prědnem źělu su serbske zastupniki Domowiny (mj. dr. pśedsedaŕ David Statnik a Beata Bězanowa, wjednica RCW) źěło Domowiny a kubłańsku situaciju pla Serbow pśedstajili.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś