Myto Domowiny a Cesne znamuško – za kogo?

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 11. apryl 2018
Z Budyšyna/Bautzen. Lětosa kśě zasej zasłužone luźe z Mytom Domowiny, z Mytom Domowiny za dorost a z Cesnym znamuškom Domowiny wucesćiś. Z Mytom Domowiny budu paršony wucesćone, ako se zaměrnje a wuspěšnje za zachowanje a zbuźenje serbskeje kultury, wósebnje serbskeje rěcy, zasajźuju, kaž starjejše, kubłarki a ceptarje, dłujkolětne pśedsedarje Domowinskich kupkow a drugich towaristwow. Z Mytom Domowiny za dorost buźo młodostna/y wuznamjenjona/y abo kupki, kótarež se na pśesegajucu wizu za serbsku rěc a kulturu angažěruju. Z Cesnym znamuškom Domowiny pśipóznawaju se zasłužby w towarstwowem źěle, pśi realizěrowanju programa a směrnicow Domowiny. Cłonki župow, towarstwow a jadnotliwe su pšosone, ab swóje naraźenja za wuznamjenjenje do 30. junija 2018 wótedali na: Domowina, Póstowe naměsto 2/Postplatz 2, 02625 Budyšyn abo na . Wužywajśo pšosym ten formular, ako jo namakaś pód: www.domowina.de/hsb/domowina/wuberki/mytowanski-wuberk.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś