Slěźitej, co luźe se mysle wót serbskeje rěcy

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. apryl 2018

Wuchowanje mjeńšynowych rěcow w Europje – taki titel nosy slěźarski projekt, ak co pśespytowaś iniciatiwy k rewitalizěrowanju mjeńšynowych rěcow w Europje. Jen financěrujo Smithsonowy centrum za etnologiju a kulturne derbstwo we Washingtonje w USA. Wón wo­pśimjejo šesć rěcow, kótarymž grozy wótemrěśe: dolnoserbsku, górno­serbsku a połnocnofrizisku rěc w Nimskej, irsku rěc w Irskej, okcitańsku rěc w Francojskej, galisku rěc w Špańskej a kalabrisko-grichiska rěc w Italskej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś