20 lět jo pśejšło. „To jo akle prědna kšoceń“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. apryl 2018
Maximilian Hasacki na zapusće lětosa, gromaźe z Johannu Lierschojc. Wón studěrujo w Lipsku, lětosa buźo swój bachelor-studium dokóńcowaś a ma prědk w Londonje dalej studěrowaś. Domoj do Dešna pśiźo tuchylu cesto, wósebnje gaž we jsy swěśe. Foto: Michael Helbig

Študańc chemije na Lipšćańskej uniwersiśe Maximilian Hasacki (21) jo, možoš groniś, tak stary ako Witaj-projekt w Dolnej Łužycy. Wón jo słušał k tym prědnym źiśam, kótarež su w žylojskej źiśowni Mato Rizo w lěśe 1998 wót wšogo zachopjeńka chopili wuknuś serbsku rěc pó metoźe imersije. A wón jo měł až do abitury 2015 njepśestawajcy serbsku wucbu. Co jo to pśinjasło? Co Witaj-projekt za jogo zdaśim we cełem wugbajo? Kak glěda wón na rewitalizaciju serbskeje rěcy? Gregor Wieczorek jo se z nim rozgranjał.

*

Nowy Casnik: Ty, kaž pśisamem kuždy we twójej generaciji, sy wót­rosł doma w Dešnje z nimskeju rěcu. Něnto pak se rozgranjamej na serbski. Wulic nam wót swójeje serbskeje drogi...

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś