Barbuk – serbska wjas? No, to se wě, co ga wacej!

Awtor: Horst Adam srjoda, 11. apryl 2018
„Serbska reja“ jo se zadobyła do Barbuka. Z wjaselim rejowali su a pśi tom hyšći wšake nawuknuli. Fota: Horst Adam

Z Barbuka/Bärenbrück. Na głownej zgromaźinje Domowinskeje župy Dolna Łužyca 9. měrca w Depsku su dostali Domowinske kupki kołowokoło Janšojc wósebnu chwalbu. A to za to, až se wóni južo dlejšy cas raz wob lěto zmakaju a docełego glědaju na dobru zgromadnosć a zwězanosć mjazy nimi. A to njepśiźo wót samego a ma teke swóje kórjenje. Až do lěta 1989 ga jo tam źěłała župa Gubina/Baršć, a do njeje su słušali dogromady 12 Domowinskich kupkow z wušej 900 cłonkami. (Wót nich jo wušej 60 % serbski powědało abo rozměło, wušej 120 z nich jo Casnik a pśisamem 200 Pratyju cytało.) Ta nejwětša z nich jo była ta w Janšojcach z něźi 300 (!) cłonkami. Wósebnje župny sekretaŕ Maks Hanška z Janšojc jo pśecej wjelgin na to glědał, aby wše te kupki – wót Drjejc do Rogowa – derje gromaźe zdźaržali a k tomu su wósebnje serbske kulturne swěźenje, ekskursije a druge zarědowanja pśinosowali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś