Serbske temy we wuběrku za pšawa mjeńšynow

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 16. maj 2018

Z Chóśebuza/Cottbus. Na wobradowanju měsćańskego wuběrka za socialne nastupnosći, rownopšawnosć a pšawa mjeńšynow zachadnu srjodu jo zagronita za serbske nastupnosći Anna Kosakojc-Kozelowa źaržała grono. Wóna jo mjazy drugim wobspomnjeła, až město Chóśebuz jo dobyło tśeśe město we akciji „Serbska rěc jo žywa“ a jo cłonkam wuběrka pokazała power-point-prezentaciju wót serbskich aktiwitow w měsće. Wósebnje zaspomnjeła jo fakt, až Budyšyn – głowne město Górnych Serbow – njejo se na akciji „Serbska rěc jo žywa“ w Sakskej wobźělił. W Chóśebuzu pak su kśěli na ten part wědobnje wopokazaś respekt serbskim měsćanarjam a institucijam, kótarež se wó serbsku rěc procuju. Nowe a chwalobne jo, až serbsku rěc pokazuju dlej a wěcej w zwěrjetnem parku, a až město płaśi 50% myta sobuźěłaśerce za serbske młoźinske źěło w měsće.

K dalšnym wobspomnjetym tšojenjam jo słušało cesćenje fararja Bogumiła Šwjele pśi góźbje jogo 70. smjertnego dnja, ako buźo witśe (stwórtk, 17. maj, glej zapisk terminow). Na njo su teke měsćańske wótpósłane pśepšosone.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś