Serbski wuběrk SPN wita nowy koncept wokrejsa

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 16. maj 2018

Z Nowego Rogowa/Hornow. Wuběrk za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa jo z wjaselim pśiwzeł tu powěsć, až wokrejs co źiśownje z wucbu serbskeje rěcy pódpěraś. K dopomnjeśu: na iniciatiwu wokrejsa jo nastał koncept, až dejali dwójorěcnym źiśownjam pjenjeze daś, aby mógali pśidatny personal pśistajiś, njeglědajucy na tak pomjenjony „personalny kluc“. Cłonki wuběrka su na wobradowanju wałtoru tyźeń w kjarcmje Hornoer Krug se z konceptom wokrejsa wopóznali a jadnogłosnje jomu wjeliku chwalbu wugronili a wobzamknuli, až jen pódpěraju. W koncepśe stoj naraźenje, až kraj Bramborska dej 70% tych kostow njasć, 30% wokrejs. Kraj njejo hyšći te pjenjeze pśizwólił, a stakim njejo hyšći wěste, lěc iniciatiwa wokrejsa buźo płody njasć. Wuběrk pak co, aby wokrejsny parlament w lěśu, pśi dokorigěrowanju wokrejsnego etata, južo tu wokrejsnu źělbu zaplanował. To jo nam gronił pśedsedaŕ wuběrka, dešański šołta Fred Kaiser (CDU). Wón sam by wjelgin witał, gaby teke w Dešnje, w źiśowni Wichtelland, zachopili ze serbskeju rěcu źěłaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś