Serbske radio: Pśed 20 lětami su pśeśěgnuli do nowego studija

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 16. maj 2018
Woglědarje we serbskej redakciji rbb a nagrawańskem studiju na dnju wótwórjonych źuri. Foto: Michael Helbig

Z Chóśebuza/Cottbus. We Sprjewinej galeriji w měsće jo dało sobotu tyźeń bejny ruš: Wóni su swěśili 23lětny jubilej wobstaśa galerije z wjelimi akcijami. A pśi tej góźbje jo teke chóśebuski studio rbb – jich blišy sused – pśewjadł na tom dnju źeń wótwórjonych źuri. Za sobuźěłaśerje rbb ga jo to tejerownosći małki jubilej. Pśeto nawłos pśed 20 lětami su nowy studio rbb na tom měsće wótwórili, tencas hyšći ako studio bramborskego sćelaka ORB.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś