Mały muzej z lubosću wugótowany

Awtor: Alfons Wićaz srjoda, 16. maj 2018
Staśiwy we wejsnem muzeju. Fośe: Alfons Wićaz

Pśijěźoš-li do Hochoze, ga pokažo pśi głownej wejsańskej droze toflicka na muzej „Kólasko“. Muzej jo źěl kulturnego centruma, kenž su 2003 wótwórili w něgajšnej kjarcmje pó jeje dopołnem wobnowjenju. W hochoskem kulturnem centrumje su wušej togo zaměstnjone młoźinski klub, rumnosć za pósejźenja a zal za sportowu kupku a kulturne zarědowanja. Muzej „Kólasko“ derje informěrujo wó źinsajšnem a zajźonem žywjenju dwójorěcneje gmejny. Na pśikład zgónijoš, až jo se Hochoza w lěśe 1504 prědny raz naspomnjeła. Tudejše luźe su na swój muzej gjarde a jen maju za wósebnu atraktiwitu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś