„Fasety“: Regina Herrmann pokazujo swójo wuměłstwo

Awtor: Jost Schmidtchen srjoda, 16. maj 2018
Regina Herrmann pśi wótwórjenju wustajeńce. Foto: Jost Schmidtchen

Pśi góźbje 70. narodnego dnja jo wuměłcowka Regina Herrmann z Wermsdorfa zestajała jubilejnu wu­stajeńcu z titelom „Fasety“ w Serbskem kulturnem centrumje w Slěpem, źož prezentěrujo swójo doněntejšne twórjenje. Jeje nowše źěła – serbske powěsćowe figury – jo wóna zgótowała w nadawku SKC, za jich wobstawnu wusta-jeńcu.

Wuměłcowka jo diplomowa designerka, specializěrowana na grajki a tekstilije. Pó studiumje jo źěłała ako designerka w Annabergu-Buchholzu, mjazy drugim w zawoźe „Obererzgebirgische Posa- menten- und Effektenwerke“. Wót lěta 1987 źěła ako samostatna designerka. Jeje źěła a twórby su wjelgin wšakorake. Wóna źaržy kontakt ze serbskima muzejoma w Budyšynje a Chóśebuzu, ze slěpjańskim SKC a kulturnym rumom Górna Łužyca/Dolna Šlazyńska. To su serbske drastwy za muzeje a burske śpy we cełej Łužycy, a teke za Witaj-źiśownje. Woglědarjam spódobaju se wósebnje wjelike pupy w serbskej drastwje, a teke sceny camperakow a powěsćowych postawow – te same su teke we wustajeńcy wiźeś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś