Nowe wudaśe „Słownika zelowych, gribowych a lišawowych měnjow“ jo planowane

Awtor: Jens Martin srjoda, 11. julij 2018
Bóža rěc (Gelbe Wiesenraute) na lipjańskich łukach. Fośe: Jens Martin

Jens Martin a jogo ko-awtor Heinz-Dieter Krausch matej prědk, druge pśeglědane wudaśe teje zběrki serbskich rostlinowych mjenjow pisaś, ak jo južo dawno zepśedawana. Juž krotko pó prědnem wudaśu jo se pokazało, až dajo hyšći wěcej njeznatych mjenjow abo informacijow. Tak stej dalej zběrałej a něnto dajo južo za dogromady wěcej ak 250 družynow nowe mjenja a za 100 družynow nowe informacije k něgajšnemu wužywanju. Wšake zela budu se teke prědny raz we słowniku namakaś. Wjelika gluka jo była, až jo se to mě bóža rěc w Strjažowje za zele Thalictrum flavum (Gelbe Wiesenraute) namakało, kenž jo dotychměst w pódobnej formje jano z Górneje Łužyce znate było. W Bórkowach su jomu gronili krowjeca ruta. To zele jo pjerjej wšuźi na mokšych łukach rosło, teke pśi Sprjewi mjazy Dešnom, Prjawozom a Strjažowom.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś