Wózjawjenje nowego Ramikowego wucbnego plana RLP GOST BB Serbšćina

Awtor: Antje Kellowa srjoda, 11. julij 2018

Nowy Ramikowy wucbny plan na gymnazialnem schójźeńku w Bramborskej (RLP GOST BB) za serbšćinu jo wótněnta online a móžo se cytaś pód adresu: https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/unterricht/rahmenlehrplaene/gymnasiale-oberstufe/curricula-gost-bb/. W dołojcnej tabeli namakajo se nowy RLP GOST. Wón płaśi wót šulskego lěta 2018/19 za zawjeźeńsku fazu gymnazialnego schójźeńka (to jo 10. lětnik) a šulske lěto pózdźej za kwalifikacisku fazu (to stej 11. a 12. lětnik).

W nowem RLP wopisuju zasady wucby serbšćiny w sekundarnem schójźeńku II, ako na pśikład fachowe kompetence a wuwijanje tych kompetencow zwězane z móžnymi temami. Pśi tom roze-znawatej se niwowa zakładnego a wugbaśowego kursa a teke serbšćina ako cuza a druga rěc (bok 14). W zakładnem kursu wuknjo se 3 góźiny a we wugbaśowem kursu 4 góźiny wob tyźeń.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś