Hynźi su šaparje z wjelkami a mjadwjeźami žywe

Awtor: Diana Schuster srjoda, 11. julij 2018
Wjelk we jadnom łuze w Luboraskej góli, wótmólowany z awtomatiskeju kšajźneju kameru. Foto: ©Stiftung Naturlandschaften Brandenburg

Z Budyšyna/Bautzen. Wót 27. junija do 29. junija jo se we Budyšynje wótměła mjazynarodna konferenca wó wjelkach.

Konferenca z titelom: „Zmakanja z wjelkami, dynamika a pśichod“ jo se organizěrowała wót uniwersity Würzburg, uniwersity Zürich we Šwicarskej a wót budyšyńskego Serbskego instituta.

Tema pśednoskow a diskusijow, kenž su se wšykne jano w engelskej rěcy wótměli, jo była: kak wobchadaju luźe z wjelkami? Kak su zgromadnje žywe? Wědomnostniki ze wšakich krajow Europy, ako na pśikład ze Šwicarskeje, Fińskeje, Albańskeje a Norwegskeje, su tam wuměnili swóje nazgónjenja we tej nastupnosći. Wšake měnjenja a nazgónjenja su wobźelniki konference měli, dokulaž su z rozdźělnych fachowych wobcerkow pśišli: Organizatory konference a referenty su głownje byli etnologi a mjazy nimi teke jaden profesor za marketing. A mjazy gósćimi mjazy drugim teke šaparje a jagarje.

Wšake měnjenja su nastali teke pśez to, až w někotarych krajach Europy su wjelki byli we 19. stolěśu wutamane, we drugich naspjet njejsu žednje wutamane byli.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś