Wuspěch za minority safepack něnto wěsty

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 08. awgust 2018

Flensburg. Slědny tyźeń jo rozšyrjał FUEN tu wjelgin dobru powěsć, až jo něnto wuspěch wót Minority Safepack (MSPI) wěsty. MSPI jo iniciatiwa narodnych mjeńšynow w Europje, kótarež su wójowali za wěcej pšawow. Až do 3. apryla togo lěta jo za MSPI 1.320.053 luźi pódpisało.

W casu pó tym su kněžarstwa a europske zastojnstwa pśespytowali, lěc te pódpisma teke płaśe. Na pśikład njejo było dowolony, až luźe dwójce pódpišu.

Toś ta faza jo něnto mimo. 30. julija su wózjawili oficialnu licbu wót 1.128.385 pódpismow. A až jo MSPI wuspěšna bergarska iniciatiwa! To njejo wšedna wěc. Wót dogromady wušej 70 bergarskich iniciatiwow na europskej rowninje jo MSPI jano ta pěta wuspěšna.

W dogromady 11 krajach su dojśpili dosć pódpismow, aby licyli pódpisma togo kraja: w Rumuńskej, Słowakskej, Hungorskej, Bulgarskej, Letiskej, Spańskej, Dańskej, Kroatiskej, Słowjeńskej, Litawskej a Italskej. We wšych drugich krajach njejo ta licba pódpismow wusoko dosć była za kwotu; tamne pódpisma njepłaśe. W Nimskej jo pódpisało wušej 19.000 luźi. Teke wjele serbskich luźi jo pódpisało.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś