Njepilic klěb njejsu zabydnuli

Awtor: Jost Schmidtchen srjoda, 08. awgust 2018
Grodkojske gercy su rozwjaselili gósći na Njepilic dwórje. Foto: J. Schmidtchen

Z Rownego/Rohne. Pětk, 27. julija su měli zasej swój lěśojski swěźeń na Njepilic dwórje. Wjele lět južo to swěśe, lětosa jo to było 19. raz. To jo góźba za spěchowańske towaristwo Njepilic dwór z. t. se wuźěkowaś pla tych, ako su zarědowanja lěta pódpěrowali a sobu źěłali.

Wšak su how pokazane na kuždu ruku, ako pomaga, jo gronił Manfred Nickel wót togo towaristwa. Pilne pódpěrowarje maju ze jsow Slěpjańskeje wósady, towaristwow a cłonkow wognjoweje wobory. Wjelgin wutšobnje su se te „njepilicarje“ teke wuźěkowali pla Grodkojskich gercow (Bläsergilde), ako jo mjaztym stawna kapała na Njepilic dwórje. Teke na tom lěśojskem swěźenju su wóni grali. Jich wjednik, Roland Bartko, ma mjaztym wjele serbskich titelow w repertoirje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś