Kólasa su wukšadnuli – tak njejsu žaby karowali

Awtor: Bernd Marx srjoda, 08. awgust 2018
Na kóńca lětosnego žnjowego swěźenja su se dali hyšći raz wšykne kjarle a źowća z lapami wótmólowaś. Fota: Bernd Marx
1. a 2. kral w Bórkowach 2018: Georg Neumann (nalěwo) a Stefan Albin.

Slědny kóńc tyźenja w juliju jo Domowinska młoźinska kupka w Bórkowach pśepšosyła na 125. łapanje kokota. Wobydlarje a jich gósći su raźi pśišli, wóni wšykne byli narske, chto wót tych rejtari buźo mjazy jubilejnymi kralami. Nichten njejo licył z wjelickimi pśechwatanjami pód swěźeński wupyšnjonymi cesnymi wrotami.

Bórkowy/Burg. Domowinska młoźinska kupka Bórkowy ma jadnab 50 cłonkow, a wóni su wjelgin angažerowane, což jo se teke pokazało slědny kóńc tyźenja w juliju pśi łapanju kokota. Žnjowny nałog tudy pśiśěgnjo kužde lěto hejnak magnet hunderty pśiglědowarjow. Něco wósebnego jo był lětosny jubilejny kokot z wjele hundert pśiglědowarjami a pśiglědowarkami.

„Ja pśijědu pśecej rad do Bórkow sebje woglědat to wuběźowanje młodych muskich. Něga som sam był jaden dozwažny a wuspěšny rejtaŕ pśi kokotach“, jo gronił 82-lětny Kurt Jurischka z Bobolc/Boblitz.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś