Budu se wopšašowaś cłonkow a njecłonkow, kak glědaju na źěło Domowiny

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 12. september 2018

Z Narća pla Wórjejc/Nardt. Domowina co swójich cłonkow se wopšašaś, kak glědaju na źěło Domowiny a co jo jim pśi tom wósebnje wažne. To jo wobzamknuło zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny na wobradowanju w Narću (Nardt) pla Wórjejc na slědnem dnju awgusta. To wopšašowanje jo anonymne a wobstoj z 25 pšašanjow. Na njom mógu se wobźěliś teke te, ak njejsu cłonki Domowiny daniž cłonki jeje towaristwow. Formular z pšašanjami buźo we tśich rěcach spisany a we 3.000 eksemplarach śišćany: na górnoserbske, dolnoserbske a nimske. Wužywarje interneta budu móc jen teke online wupołniś. Wenkowna firma z Lipska buźo rezultaty zwězkowemu pśedsedarstwoju naslědku prědk­stajiś.

Z tym wopšašowanim wuwjeźo Domowina to wótmyslenje, kótarež jo wordowało do źěłowych směrnicow (Richtlinien) zapisane a na głownej zgromaźinje łoni wobzamknjone: nutśikownu a wenkownu komunikaciju Domowiny pólěpšyś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś